Hlavné menu

Oznámenie výsledku a priebehu výberového procesu_asistent/asistentka


Oznámenie výsledku a priebehu výberového procesu na obsadenie pracovného miesta (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov): asistent/asistentka na odbore akreditácií, sekcia sociálnej a rodinnej politiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Prihlásili sa štyria uchádzači, ktorí boli pozvaní na pohovor. Pohovor absolvovali všetci uchádzači, z ktorých bol vybraný úspešný uchádzač.
Úspešný uchádzač potvrdil záujem a nastúpi na predmetné pracovné miesto k 1.1.2020.
Uchádzač bol písomne vyrozumený o výsledku pohovoru.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti