Hlavné menu

Oznámenie výsledku výberového konania – vedúci oddelenia prevádzky

Oznámenie výsledku výberového konania, ktorým sa obsadzovalo pracovné miesto vo funkcií: vedúci oddelenia prevádzky, v organizačnom útvare: odbor správy a prevádzky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) .

Na výberové konanie, ktoré sa realizovalo dňa 29.6.2021, boli pozvaní 3 uchádzači.

Na základe posúdenia dokladov, výsledkov testov overenia schopností a osobnostných vlastností, a taktiež osobného pohovoru so zúčastnenými uchádzačmi, určila výberová komisia poradie úspešných uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným kritériám:

Mgr. Marek Kodák sa umiestnil na 1. mieste.

Výberové konanie bolo úspešné.

Uchádzači boli písomne vyrozumení o výsledku výberového konania.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk