Hlavné menu

Oznámenie výsledku:manažér metodického riadenia NP

Oznámenie výsledku výberového procesu, ktorým sa obsadzovalo pracovné miesto - Manažér metodického riadenia národného projektu ,,Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – II.“, (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov), .

Služobný úrad evidoval jedného uchádzača, ktorý boli pozvaný na pohovor, ktorý sa realizoval dňa 26.4.2021.

Výsledok: Ing. Adriána Konrádová vyhovela stanoveným kritériám.

Uchádzačka bola písomne vyrozumená o výsledku výberového procesu.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk