Hlavné menu

Kontakt

Adresa na doručenie žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sekcia práce, Odbor sociálnej ekonomiky
Ing. Ingrid Ujváriová - riaditeľka odboru
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok:

Ing. Jana Halgašová
e-mail: jana.halgasova@employment.gov.sk
Tel.: +421 2 2046 1258

Mgr. Kristína Petrovičová
e-mail: kristina.petrovicova@employment.gov.sk
Tel.: +421 2 2046 1207

PhDr. Mgr. Adriana Smolinská
e-mail: adriana.smolinska@employment.gov.sk
Tel.: +421 2 2046 1208

Mgr. Martina Všelková
e-mail: martina.vselkova@employment.gov.sk
Tel.: +421 2 2046 1227

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti