Hlavné menu

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bolo doručené spoločné oznámenie zmluvných strán o uzatvorení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

Ministerstvo podľa § 9a ods. 6 písm. b) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“) zverejňuje :

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená dňa 29. februára 2012 medzi Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a Integrovaným odborovým zväzom v znení Dodatku č. 1 z 19. februára 2013, Dodatku č. 2 z 21. februára 2014, Dodatku č. 3 z 24. marca 2015, Dodatku č. 4 z 29. marca 2016 a Dodatku č. 5 z 28. augusta 2017 s účinnosťou od 1. marca 2012 do 31. 12. 2018, ktorej oznámenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 225/2017 27. novembra. 2017, nie je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni skupiny 23.6 – výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu.

Oznámenie o kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá nie je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni skupiny 23.6 – výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu , bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 243/2017 dňa 21. decembra 2017.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti