Hlavné menu

Výška dotácie

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje maximálne vo výške 1 € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a vyučovania v základnej škole a súčasne v škole odobralo obed alebo iné jedlo.

Zo sumy dotácie 1 € možno poskytnúť na olovrant a desiatu čiastku 0,35 €. Úhrn súm dotácií na stravu na jedno dieťa na jeden deň je najviac 1 €.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti