Hlavné menu

Dotácia na stravu od 01.09. 2019

Dotáciu na stravu bude od 01.09. 2019 poskytovaná

na deti podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona, navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu (nevyžaduje sa zoznam detí)
na deti podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona, navštevujúce materskú školu, ak sú vo veku od 2 – 5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (vyžaduje sa zoznam detí)
na deti podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona, navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole, okrem detí v poslednom ročníku, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vyžaduje sa zoznam detí)

Ak žiadateľ, ktorému nebola do 31. augusta 2019 poskytnutá dotácia na stravu, ktoré navštevuje základnú školu, podá žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu do 10. septembra 2019, úrad poskytne preddavkovo do 25. septembra 2019 dotáciu na stravu na obdobie od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019. V rámci žiadosti o dotáciu na stravu uvedie len počet detí, na ktoré žiada poskytnutie dotácie na stravu.

Žiadateľ, ktorému bola do 31. augusta 2019 poskytnutá dotácia na stravu na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu v termíne do 10. septembra 2019 úradu len uvedie oznámi počet detí, na ktoré má byť poskytnutá dotácia na stravu na obdobie od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti