Hlavné menu

Oprávnená osoba

O náhradné výživné môže žiadať:

  • rodič dieťaťa,
  • iná fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti,
  • nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.
 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti