Hlavné menu

Prehodnocovanie nároku na náhradné výživné

Trvanie nároku na náhradné výživné úrad prehodnocuje každých šesť kalendárnych mesiacov .

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti