Hlavné menu

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a

Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a

Druh sociálnej služby

Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac

Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na rozpočtový rok

nocľaháreň

120 eur

1440 eur

zariadenie pre seniorov

320 eur

3840 eur

zariadenie opatrovateľskej služby

320 eur

3840 eur

denný stacionár

184 eur

2208 eur

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti