Hlavné menu

Finančný príspevok na fiancovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6

Druh sociálnej služby

Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac

Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na rozpočtový rok

nocľaháreň

120 eur

1440 eur

útulok

120 eur

1440 eur

domov na pol ceste

150 eur

1800 eur

zariadenie núdzového bývania

150 eur

1800 eur

zariadenie dočasnej starostlivosti o deti

180 eur

2160 eur

zariadenie podporovaného bývania

200 eur

2400 eur

zariadenie pre seniorov

320 eur

3840 eur

zariadenie opatrovateľskej služby

320 eur

3840 eur

rehabilitačné stredisko

184 eur

2208 eur

domov sociálnych služieb

330 eur

3960 eur

špecializované zariadenie

330 eur

3960 eur

denný stacionár

184 eur

2208 eur

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti