Hlavné menu

Vzor príkladu výpočtu neobsadenosti miest - ambulantná sociálna služba

Vzor príkladu výpočtu neobsadenosti miest – ambulantná sociálna služba (napr. denný stacionár ):

Registrovaná kapacita denného stacionára: 20 miest

Finančný príspevok sa nekráti, ak je sociálna služba poskytovaná celkovo 1 600 hodín, čo je minimálny počet hodín obsadenosti denného stacionára (20 dní x 80 hodín)

Reálne poskytovaná spolu sociálna služba všetkým klientom v mesiaci je 1 200 hodín (napr. 1 klient 160 hodín, 2. klient 80 hodín, 3. klient 69 hodín, 4. klient 112 hodín, ............20. klient 40 hodín)

Vyťaženosť: 1 200 hod : 80 hod = 15, to znamená, že celková vyťaženosť denného stacionára bola 15 klientov za mesiac (20 dní), z celkového počtu miest bolo 5 miest neobsadených (20 – 15).

Denný stacionár vracia finančný príspevok na 5 miest.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti