Hlavné menu

Aký je limit – maximálny počet detí na jednu opatrovateľku?

Maximálny limit na jedného opatrovateľa je štyri deti, vrátane vlastného dieťaťa. Tento normatív je nastavený tak, aby opatrovateľ detí mal dostatočný priestor na poskytovanie individuálnej starostlivosti o dieťa, pričom zabezpečí kvalitné a bezpečné poskytovanie starostlivosti. Časový fond opatrovateľa je možné rozložiť maximálne medzi 4 deti. Počet detí sa novelou zákona o sociálnych službách s účinnosťou od 1.januára 2018 zvýšil z troch na štyri.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk