Hlavné menu

Je opatrovanie ohraničené min. alebo max. časom na deň? Koľko dní v mesiaci?

Cieľom právnej úpravy služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života bolo umožniť pracujúcim rodičom zosúladiť ich rodinný život a pracovný život. Z tohto dôvodu je potrebné, aby opatrovateľ detí bol prevádzkovo nastavený na možnosť poskytnutia starostlivosti o dieťa v čase keď je rodič v práci, poprípade nemôže zabezpečiť starostlivosť o dieťaťa z iných dôvodov. Konkrétny rozsah poskytovanej sociálnej služby opatrovateľom detí je možné dohodnúť v zmluve uzatvorenej medzi rodičom a poskytovateľom starostlivosti.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti