Hlavné menu

Môže aj starý rodič opatrovať dieťa v systéme sociálnych služieb?

Ak by starý rodič mal záujem poskytovať formalizovanú starostlivosť (pravidelne poskytovaná starostlivosť o dieťa za odplatu), musel by splniť všetky podmienky stanovené zákonom o sociálnych službách, vrátane vzniku oprávnenia poskytovať sociálnu službu len na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb a plnenia kvalifikačných predpokladov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk