Hlavné menu

Môže opatrovateľ detí popri vlastnom dieťati opatrovať aj cudzie deti?

Áno môže. Matka môže popri starostlivosti poskytovanej svojmu dieťaťu opatrovať v systéme sociálnych služieb ďalšie deti do troch resp. šiestich rokov veku dieťaťa, pričom sa môže starať max. o 4 deti vrátane svojho (výnimka pri posudzovaní počtu súrodencov upravená v § 32a ods. 3 písm. b) sa v tomto prípade vzťahuje len na „cudzie deti“. Starostlivosť poskytovaná vlastnému dieťaťu je však neformalizovanou osobnou starostlivosťou rodiča a nemôže byť kvalifikovaná ako sociálna služba.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk