Hlavné menu

Strava je na dohode alebo je opatrovateľka aj kuchárkou?

V rámci bežných úkonov starostlivosti o dieťa sa tieto poskytujú v rozsahu podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách (§ 16 ods. 1 písm. q) zákona o sociálnych službách). Ide len o sebaobslužné úkony pri porciovaní stravy, kŕmení a pomoc pri pití, nie o varenie. Poskytovanie stravy opatrovateľom detí (nákup potravín, varenie) je na dohode medzi ním a rodičom ako ďalšia činnosť (§ 15 ods. 2 zákona o sociálnych službách).

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti