Hlavné menu

Strava je na dohode alebo je opatrovateľka aj kuchárkou?

V rámci bežných úkonov starostlivosti o dieťa sa tieto poskytujú v rozsahu podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách (§ 16 ods. 1 písm. q) zákona o sociálnych službách). Ide len o sebaobslužné úkony pri porciovaní stravy, kŕmení a pomoc pri pití, nie o varenie. Poskytovanie stravy opatrovateľom detí (nákup potravín, varenie) je na dohode medzi ním a rodičom ako ďalšia činnosť (§ 15 ods. 2 zákona o sociálnych službách).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk