Hlavné menu

Minimálny dôchodok

S účinnosťou od 1.7.2015 bol do dôchodkového systému zavedený minimálny dôchodok. Poistencom, ktorí získajú minimálne 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia a po dovŕšení dôchodkového veku je ich priznaný dôchodok nižší ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa dôchodku zvýši na sumu minimálneho dôchodku.

Od 1.1.2020 sa upúšťa od podmienky, že na nárok na minimálny dôchodok sa zohľadňujú iba odpracované roky, v ktorých mal občan odvody zaplatené z príjmu najmenej vo výške 25 % priemernej mzdy. To znamená, že od 1.1.2020 stačí na získanie minimálneho dôchodku 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, bez ohľadu na výšku zaplatených odvodov.

V roku 2020 je suma minimálneho dôchodku pri 30 rokoch obdobia dôchodkového poistenia 334,30 eur mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstva Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma dôchodku. Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši: o 2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a o 3 % percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

Viac informácií

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk