Hlavné menu

Minimálny dôchodok

Ministerstvo zaviedlo od prvého júla 2015 do dôchodkového systému minimálny dôchodok. Ten prispieva k zvýšeniu životnej úrovne dôchodcov s nízkymi dôchodkami. Zároveň zabezpečuje ľuďom, ktorí celý život pracovali, aby sa po odchode do dôchodku neocitli v hmotnej núdzi. Poistenci, ktorí získajú minimálne tridsať rokov dôchodkového poistenia, splnia podmienky nároku na dôchodok a po dovŕšení dôchodkového veku je ich priznaný dôchodok nižší ako minimálny, dostávajú automaticky minimálny dôchodok.

Aby sa zamedzilo jeho zneužívaniu, dôchodcom sa započítavajú iba obdobia dôchodkového poistenia, počas ktorých bol ich príjem približne na úrovni štvrtiny priemernej mzdy v danom roku. Výška minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od dĺžky takéhoto obdobia dôchodkového poistenia. V roku 2015 sú sumy minimálneho dôchodku nasledovné: pri 30 rokoch poistenia je to 269,50 eura, pri 35 rokoch 289,30 eura, pri 40 rokoch 311,10 eura a pri 45 rokoch dokonca 340,80 eura.

Sumy sa valorizujú k 1. januáru v závislosti od výšky životného minima. Sporiteľom v II. pilieri sa suma minimálneho dôchodku pomerne zníži, pretože do I. piliera prispievajú menej.

Viac informácií

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti