Platobná jednotka MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sekcia ekonomiky

Odbor platobnej jednotky

Špitálska ul.č. 4,6,8

816 43 Bratislava

tel.č.: +421 2046 2126

fax.č.: +421 2046 2143

e-mail: financny@employment.gov.sk