Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript a nainštalovaný Adobe Flash
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Od 03. 02. 2017 do 05. 05. 2017 prebieha otvorená verejná konzultácia na účely hodnotenia Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD). V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií, najmä však príspevky zainteresovaných strán priamo zapojených do FEAD. Verejná konzultácia pomôže určiť, či sú potrebné nejaké opatrenia na zmenu vykonávacích pravidiel a postupov v rámci súčasného a nasledujúceho programového obdobia.

Viac

 
Minister Ján Richter prijal regionálnu zástupkyňu Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov pre strednú Európu Monserrat Feixas Vihé. Diskutovali o pripravovanom programe pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou.

Galéria

Viac

Celková aj evidovaná miera nezamestnanosti poklesla v apríli tohto roku na úroveň hodnoty z novembra 2008. Počty ľudí bez práce sa dlhodobo znižujú, pribúdajú aj voľné pracovné miesta. Len úrady práce ich evidujú viac ako 50-tisíc, čo je najviac od roku 1997.

Viac

Zodpovedná rodinná politika rezortu práce je v centre pozornosti aj v rámci tohtoročného Medzinárodného dňa rodiny, ktorý si pripomíname 15. mája. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov v roku 1993 a tohtoročným mottom je: „Aby deti otcov mali, aby mali mamy!“

Viac

 
Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj tento rok zorganizovalo MPSVR SR spomienkové stretnutie. Pozvanie ministra naň prijali vedúce osobnosti nášho politického života, zástupcovia štátnej a verejnej správy, predstavitelia odborových zväzov a združení, zástupcovia zamestnávateľských zväzov, ako aj spoločenských organizácií.

Galéria

Viac

Pri príležitosti Sviatku práce minister Ján Richter ďakuje všetkým pracujúcim a zároveň aj zamestnávateľom, že dávajú ľuďom prácu. Zdôrazňuje, že je dôležité, aby zabezpečovali zamestnancom bezpečné pracoviská, odvádzali za nich odvody a odmeňovali ich primeranou mzdou.

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pokračuje aj naďalej v podpore rodín, ako to vyplýva z Programového vyhlásenia vlády na roky 2016-2020. Rodičia malých detí sa dočkali ďalších dvoch pozitívnych zmien. Zvyšuje sa materské aj rodičovský príspevok.

Viac

 
Minister sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ubezpečil odborárov, že záujmom vlády nie je v žiadnom prípade dovážať lacnú pracovnú silu. Urobí všetko pre to, aby na Slovensku mali možnosť pracovať naši nezamestnaní, ktorí sú evidovaní na úradoch práce. Zareagoval tým na protest odborárov.

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa pridáva k oslavám Svetového dňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ten si už po pätnástykrát pripomína Medzinárodná organizácia práce. V tomto roku sa zameriava na optimalizácia zberu a využitie údajov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Viac

Minister práce Ján Richter otvoril najväčší slovenský veľtrh práce JOB EXPO 2017. Na jeho siedmom ročníku ponúka viac ako 31-tisíc voľných pracovných miest 179 slovenských a 50 zahraničných zamestnávateľov. Veľtrh organizuje v priestoroch agrokomplexu NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v dňoch 27. – 28. apríla 2017.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti