Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript a nainštalovaný Adobe Flash
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky každoročne finančne prispieva verejným aj neverejným poskytovateľom na prevádzkovanie sociálnej služby. Kompetentní sa môžu o tento finančný príspevok uchádzať počas nasledujúcich dvoch mesiacov. Záujemcovia, teda verejní alebo neverejní poskytovatelia sociálnej služby, musia osloviť ministerstvo písomnou formou v termíne od 1.8. do 30.9. Na základe žiadosti im bude pridelená suma na nasledujúci rozpočtový rok.

Viac

 
Počet ľudí bez práce sa naďalej znižuje. V auguste tohto roka poklesla miera evidovanej nezamestnanosti o 0,16 percentuálneho bodu na 6,54 %. Celková miera dosiahla 7,70 %, čo predstavuje medziročný pokles o 3,15 percentuálneho bodu. Počet dlhodobo nezamestnaných prekonal historické minimá a dostal sa pod hranicu 100-tisíc.

Viac

Nezamestnanosť dosiahla ďalšie historické minimum, keď sa celková miera dostala v júli po prvý raz pod 8 percent. Úrady práce evidovali 215 495 uchádzačov o prácu, čo je pokles o viac ako 82-tisíc oproti júlu minulého roka. Evidovaná miera nezamestnanosti sa v júli znížila o 0,20 percentuálneho bodu na 6,70 %. Do práce bolo ihneď pripravených nastúpiť 182 754 uchádzačov o zamestnanie.

Viac

Keďže minister Ján Richter opakovane zdôrazňoval, že bude zohľadňovať každé nové zistenie v súvislosti s resocializačným strediskom Čistý deň, MPSVR SR na základe novej informácie z Krajského riaditeľstva PZ SR v Trenčíne bezodkladne zruší tomuto zariadeniu akreditáciu.

Viac

 
Zamestnanci Implementačnej agentúry MPSVR SR sa po prvý raz zapájajú do štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Pod heslom „Bežíme pre vás“ sú odhodlaní prekonať 345 km dlhú trať, aby sa spojili pre dobrú vec. Implementačná agentúra realizuje s finančnou podporou Európskej únie projekty zamerané na sociálne začleňovanie a zamestnanosť.

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter rokoval s riaditeľom výrobného závodu Jaguar Land Rover Nitra Alexandrom Wortbergom. Za účasti splnomocnenca vlády SR pre prípravu a realizáciu strategických parkov Viktora Stromčeka hovorili najmä o zabezpečení a príprave kvalifikovanej pracovnej sily pre rozsiahle kapacity výroby tejto automobilky na Slovensku.

Viac

Minister Ján Richter zavítal medzi deti z detských domovov v letnom tábore v Račkovej doline. Ten opäť organizuje pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov, a to v termíne od 5. do 11. augusta 2017.

Galéria

Viac

 
Na Slovensku je bez práce najmenej ľudí od roku 1993. Úrady práce evidovali v júni 221 933 nezamestnaných. Celková miera tak poklesla na historické minimum 8,14 %. Vývoj ekonomiky predpokladá jej ďalší zostup. Zamestnávatelia stále hľadajú desaťtisíce zamestnancov.

Viac

Štátny tajomník Branislav Ondruš prijal zástupkyne slovenských opatrovateliek, ktoré pracujú v Rakúsku. Hovorili o problémoch,s ktorými sa prevažne ženy pri odchode za prácou do zahraničia často stretávajú. Spoločne chcú hľadať riešenia a zlepšiť informovanosť opatrovateľov.

Viac

Približne 90 % z kontrolovaných denných stacionárov nespĺňa zákonné podmienky. Zistili to zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorí navštívili 121 stacionárov prevažne v Prešovskom a v Košickom kraji. Zariadeniam, kde boli odhalené závažné porušenia, rezort vypovie zmluvy.

Galéria

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti