Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo jednu z prioritných zmien, ktorú bývalá vláda prisľúbila koncom roka 2015 a súčasná zakotvila do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020. Týka sa zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ministerstvo v týchto dňoch začalo legislatívny proces tejto právnej úpravy, ktorá by mala vstúpiť do platnosti už 1. januára 2017. Na právnom a informačnom portáli Slov-lex je aktuálne predstavený jej základný vecný zámer.

Viac

 
Viac ako 49-tisíc ľudí v hmotnej núdzi alebo v nepriaznivej životnej situácii dostane v nasledujúcich dňoch potravinové balíčky. S ich distribúciu už začali partnerské organizácie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v oceňovaní Sociálneho činu roka, ktorého tradícia siaha do roku 2003. Pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Viac

Celková miera nezamestnanosti sa v júni znížila o 0,11 percentuálneho bodu na 11,02 %, evidovaná sa oproti máju nezmenila a ostala na 9,45 %. Tradičný prílev absolventov vysokých škôl do evidencie nezamestnanosť nezhoršil. Prácu si našli aj tisícky dlhodobo nezamestnaných.

Viac

 
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže zrealizovalo už štvrtú repatriáciu slovenského dieťaťa zo susedného Rakúska a ďalšie tri deti budú onedlho v kruhu svojich blízkych. Priamo z rakúskeho sociálneho orgánu si dnes popoludní prevzali starí rodičia malého Marka, ktorý sa narodil začiatkom júna.

Viac

Ťažiskovými témami dvojdňového neformálneho rokovania ministrov členských krajín EÚ pre zamestnanosť a sociálnu politiku, ktoré viedol slovenský minister Ján Richter, boli nové sociálne a technologické výzvy vo svete práce – demografické zmeny, migrácia, digitalizácia. Prítomní boli aj sociálni partneri na európskej úrovni.

Galéria

Viac

V dňoch 14. – 15. 7. 2016 hostí bratislavská Reduta jedno z najdôležitejších podujatí organizovaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR počas Predsedníctva SR v rade EÚ - neformálnu Radu ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku – EPSCO.

Viac

 
Viac kvalitných pracovných miest, menej ľudí žijúcich v chudobe, ale aj podpora rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí. To sú priority rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Viac

Návštevníci festivalu Pohoda sa tento rok môžu oboznámiť s formami pomoci z fondov EÚ. Takto pomáhame tým, ktorí to potrebujú najviac - študentom, mladým, nezamestnaným, mamičkám na materskej, osobám so zdravotným postihnutím, či rómskym komunitám.

Viac

Slovákom žijúcim v Glasgove odobrala v apríli 2014 škótska sociálna služba štyri deti. Dôvodom z pohľadu tamojšej legislatívy bola aj v tomto prípade nedostatočná starostlivosť rodičov o ne. Súrodenci boli ihneď rozdelení do rôznych pestúnskych rodín. Po dvoch rokoch sú konečne doma na Slovensku.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti