Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript a nainštalovaný Adobe Flash
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Zamestnávateľom a SZČO bolo od začiatku mimoriadnej situácie vyplatených takmer 586 miliónov eur cez jednotlivé opatrenia „Prvej pomoci“. K 1. októbru 2020 tak úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uzavreli viac ako 122 tisíc dohôd. Cieľom týchto opatrení je minimalizovať dopady koronavírusu na hospodársky život na Slovensku.

Viac

 
Nezamestnanosť sa v septembri znížila a to aj napriek prílevu čerstvých absolventov do evidencie. Prácu si minulý mesiac našlo 21 988 evidovaných nezamestnaných, čo je o 4-tisíc ľudí viac ako v rovnakom období minulého roka, keď pracovný trh nebol poznačený pandémiou. Počet ľudí bez práce tak aj napriek kríze klesá druhý mesiac po sebe.

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v snahe predchádzať ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie a nárastu počtu infikovaných zamestnancov a klientov v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) prijalo a stále prijíma rad opatrení na pomoc týmto ohrozeným skupinám. Jedným z nich je preplácanie doplatkov za vitamín D3 pre zamestnancov a klientov ZSS od októbra tohto roka až do konca februára 2021. Rezort práce zároveň robí maximum pre to, aby zamestnanci ZSS boli adekvátne ocenení za všetko to, čo aj nad rámec svojich povinností, pracovného času a na úkor svojich rodín robia pre odkázaných spoluobčanov.

Viac

Chudoba je jedným z najzávažnejších sociálnych problémov na celom svete. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa aktívne do boja proti chudobe zapája a vytvára rôzne aktivity na podporu ľudí, ktorí to najviac potrebujú.

Viac

 
V roku 2003 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prvýkrát udelilo ocenenia za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám. Odvtedy sa stali laureátmi týchto cien mnohí zamestnanci, či tímy zariadení, ktorí sa starajú o tých najzraniteľnejších. Aj v tomto roku chcem nadviazať na tradíciu oceňovania výnimočných ľudí v oblasti skvalitňovania sociálnych služieb a sociálnej práce a bude mi cťou vzdať hold ľuďom, ktorých životným poslaním je ľudskosť a pomoc iným.

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak spolu s predstaviteľmi hnutia Sme Rodina dnes predstavili návrh Plánu obnovy v hodnote 5, 8 mld. eur. Polovica z týchto peňazí bude využitá na reformy a na náklady spojené s ich realizáciou a druhá polovica na zelené investície.

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo nový národný projekt na podporu registrovaných sociálnych podnikov. Tých je na Slovensku aktuálne 204. Registrovaným sociálnym podnikom poputuje na pomoc viac ako 43 mil. eur z Európskeho sociálneho fondu, o ktoré môžu žiadať najneskôr do januára 2022.

Viac

 
V čase pandémie v súvislosti s ochorením COVID -19 zamestnanci v sociálnych službách a sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, tak ako iné profesie v prvej línii, mimoriadnym pracovným nasadením v každodennom kontakte zabezpečujú potreby najzraniteľnejších skupín obyvateľstva (seniori, ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ľudia bez domova, deti a rodiny v krízovej sociálnej situácií) bez ohľadu na okolnosti, vrátane bezprostredného ohrozenia ochorením COVID – 19.

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa tri aktivity v rámci nového projektu na podporu zamestnanosti evidovaných nezamestnaných - „Pracuj, zmeň svoj život“. Vďaka týmto aktivitám pomôžeme približne 8 000 ľuďom nájsť si zamestnanie či rozbehnúť vlastné podnikanie. K dispozícii máme pre nich vyčlenených necelých 43 mil. eur.

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak zrealizoval pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia vlády, zamestnávateľov, Združenia miest a obcí Slovenska a zástupcovia zamestnancov zo Spoločných odborov Slovenska, odborového zväzu Moderných odborov AIOS, Moderných odborov Jaguard Land Rover, Lekárskeho odborového združenia, Nových odborov zväzu polície, Nových školských odborov a Nezávislých kresťanských odborov.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk