Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Po úspešnej distribúcii potravinovej pomoci pre najodkázanejších občanov v letných mesiacoch prichádza ďalšia. V nasledujúcich týždňoch odovzdajú partnerské organizácie takmer 94-tisíc potravinových a približne 44 500 hygienických balíkov po celom Slovensku. Balíky s potravinami dostanú najmä poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, a to rodiny s nezaopatrenými deťmi či dôchodcovia, invalidi a ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ktorí nemajú príjem zo zárobkovej činnosti.

Viac

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo opatrenia, ktorými chce zamedziť zneužívaniu systému evidencie v nezamestnanosti, zefektívniť pomoc pre ľudí bez práce či zvýšiť ich motiváciu nájsť a udržať si zamestnanie.

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kórejskej republiky v SR Tae-ro Leea. Hlavnou témou ich rozhovoru bolo zabezpečenie pracovnej sily pre kórejské firmy.

Galéria

Viac

Celková nezamestnanosť sa v septembri znížila o 0,02 percentuálneho bodu na 10,83 %, a to aj napriek tomu, že do evidencie pribudli tisíce čerstvých maturantov. Znížila sa aj evidovaná nezamestnanosť. Oproti augustu poklesla o 0,01 percentuálneho bodu na 9,42 %.

Viac

 
Tripartitný sociálny samit už tradične poskytuje priestor na diskusiu medzi najvyššími zástupcami inštitúcií EÚ a sociálnych partnerov. Slovenské predsedníctvo na stretnutí reprezentovali predseda vlády SR Robert Fico, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, prezident KOZ Jozef Kollár a prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.

Viac

Chudoba je jedným z najrozšírenejších sociálnych problémov na celom svete, vyspelé európske krajiny nevynímajúc. Preto pred takmer štvrťstoročím sa Organizácia spojených národov rozhodla venovať jeden deň v roku práve tomuto negatívnemu celospoločenskému javu. Výber padol na 17. október.

Viac

Ochrana pracovníkov pred rakovinou, riešenia pre dlhodobo nezamestnaných, záruky pre mladých i nové zručnosti dominovali tematicky bohatému zasadnutiu ministrov práce, rodiny a sociálnych záležitostí v Luxemburgu pod taktovkou slovenského predsedníctva.

Galéria

Viac

 
Minimálna mzda sa od januára zvýši zo súčasných 405 na 435 eur. Vláda schválila návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, keďže sociálni partneri sa na jej výške opäť nedohodli. Najnižšia mzda vzrastie o 30 eur mesačne, čo predstavuje v čistom prevedení nárast o 19,10 eura, teda na 374,11 eura. Hodinová minimálna mzda sa zvýši z 2,328 na 2,50 eura.

Viac

Aj v tomto roku pokračuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v realizácii komunikačnej kampane zameranej na rozšírenie informovanosti o problematike násilia páchaného na deťoch a možnostiach pomoci. Druhý rok kampane je orientovaný na cieľovú skupinu detí s využitím novej mobilnej aplikácie Cesta hrdinov.

Viac

Mladí Rómovia z krajín Európskej únie diskutujú s odborníkmi aj politikmi o ich skúsenostiach s integráciou. Na konferencii v Bratislave chcú spoločne zadefinovať nové smerovanie akčného plánu pre rómsku mládež do budúcnosti.

Galéria

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti