Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript a nainštalovaný Adobe Flash
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Právna úprava má vniesť do sociálneho podnikania poriadok v pojmoch a v regulácii a odstrániť prekážky, ktoré bránia rozvoju sociálnej ekonomiky. Zároveň má vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie na Slovensku.

Viac

 
Nezamestnanosť klesá už 25 mesiacov za sebou. V októbri tohto roku dosiahla jej celková miera 7,35 % a evidovaná nezamestnanosť sa znížila na 6,14 %. Zamestnávatelia hlásia na úradoch práce desaťtisíce voľných pracovných miest. Ministerstvo preto spustilo ďalšie projekty, cez ktoré chce ľudí bez práce rekvalifikovať podľa ich potrieb.

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter aj tento rok zavítal medzi seniorov na tradičné celoslovenské stretnutie seniorov. Koná sa každoročne pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a je vyjadrením úcty, vďaky a pozornosti tým skôr narodeným. Na tohtoročné stretnutie do Bratislavy prišlo vyše 350 seniorov z celého Slovenska, z ktorých si dvanásti odniesli ocenenie ministra – ďakovný list za vynikajúce výsledky.

Galéria

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter rokoval s ministrom práce, zamestnanosti, otázok vojnových veteránov a sociálnych vecí Srbskej republiky Zoranom Đorđevićom o podmienkach zamestnávania srbských občanov na Slovensku. Po stretnutí podpísali protokol o spolupráci v oblasti práce a zamestnávania s cieľom potláčať nelegálne zamestnávanie.

Galéria

Viac

 
Prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje sa v programovom období na roky 2014 – 2020 podarilo podporiť z Európskeho sociálneho fondu vznik viac ako 66-tisíc nových pracovných miest. Pomoc smerovala najmä mladým do 29 rokov, dlhodobo nezamestnaným, starším, ale aj sociálne vylúčeným. Stav programu hodnotili kompetentní na výročnej konferencii v Bratislave.

Viac

Minister práce Ján Richter odovzdal v rámci 17. ročníka medzinárodnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane ocenenia Spoločne pre rodinu. Slávnostný galavečer bol zároveň oslavou 35. výročia založenia spoločnosti priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar.

Galéria

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pripravuje Výročnú konferenciu operačného programu Ľudské zdroje. Uskutoční sa v dňoch 7. - 8. novembra 2017 v hoteli Saffron v Bratislave. Previazaná bude s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu.

Viac

 
V priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR otvoril štátny tajomník Branislav Ondruš výstavu obrazov, fotografií a drevených výrobkov, ktorých autormi sú ľudia so zdravotným postihnutím. Napriek neľahkému osudu sa rozhodli so svojím postihnutím bojovať a láska k umeniu ich priviedla až k dielam, ktoré môžu s hrdosťou prezentovať verejnosti.

Galéria

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a štátny tajomník rezortu Branislav Ondruš reagovali na požiadavky zástupkýň novovznikajúceho združenia opatrovateliek. Tie žiadajú vyšší plat, aby nemuseli cestovať za prácou do zahraničia.

Viac

Po viac ako jeden a pol ročnej náročnej politickej debate sa ministri krajín Európskej únie pre zamestnanosť dohodli na novej podobe smernice o vysielaní pracovníkov. Schválili ju na rokovaní Rady EÚ pre zamestnanosť a sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov 23. októbra v Luxemburgu.

Galéria

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti