Hlavné menu


Aktuality

Zmeny vo výpočte minimálnej mzdy a ďalšie dva legislatívne návrhy z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli dnes predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR. Návrh zákona zvyšuje minimálnu mzdu zo súčasných 57% na 60% priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúcich dvoch rokov. V návrhu sú na minimálnu mzdu naviazané príplatky za prácu v noci, cez víkend a počas sviatkov.

Viac

 
Nové nízkokapacitné pobytové zariadenie pre seniorov vyrastie v obci Nedožery-Brezany v okrese Prievidza. Základný kameň pre jeho výstavbu priamo na mieste slávnostne odštartoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Zariadenie pre komunitu 12 ľudí je jedným z projektov, ktoré sa v týchto mesiacoch postupne realizujú v rámci investície z Plánu obnovy a odolnosti SR - Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti. V regiónoch spoločne ponúknu viac ako 2 350 miest v nových alebo zrekonštruovaných zariadeniach na komunitnom princípe.

Tlačová správa

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aktívne plní Národnú stratégiu deinštitucionalizácie (DI) systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. Záväzok Vlády SR z apríla 2021 približujú každoročné správy rezortu práce, ktoré informujú o pokroku pri dosahovaní 10 strednodobých cieľov stratégie do roku 2025. Aktuálnu správu plnenia tejto národnej stratégie za rok 2023 vzala Vláda SR na vedomie dňa 8. mája.

Tlačová správa

Viac

Pred mesiacom sa oficiálne spustil projekt Právo na prvé zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa v rámci neho doposiaľ zaviazali, že podporia vznik a udržanie 41 pracovných miest. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš a generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy navštívili Spišskú Novú Ves, aby získali prvé poznatky z praxe od jedného z prvých účastníkov projektu, spoločnosti Opatrovateľské služby ARELLA.

Tlačová správa

Viac

 
Ľudia bez práce v regiónoch sa už od začiatku mája podieľajú na záchrane národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom národného projektu Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike. Projekt spustil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR na začiatku apríla.

Tlačová správa

Viac

Desiatky mladých ľudí oddnes získavajú svoje prvotné pracovné skúsenosti vďaka projektu štátnej pomoci Právo na prvé zamestnanie. Tento projekt im pomôže získať požadované pracovné zručnosti a zároveň umožní zamestnávateľom získať nových pracovníkov. Súčasťou projektu je možnosť pre zamestnávateľov zaškoliť nových pracovníkov takmer bezplatne, pričom rezort práce preplatí 90 % celkovej ceny práce zamestnanca po dobu 6 mesiacov. Žiadosť o príspevok na podporu pracovného miesta v rámci tohto projektu je možné na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tlačová správa

Viac

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) pripravilo po úspešnom pilotnom ročníku druhý ročník podujatia Digital Youth Forum pre študentov stredných škôl. V prešovskej M Aréne organizátori privítali 23. apríla 2024 viac než dve stovky študentov, pre ktorých bol pripravený zaujímavý a novinkami z digitálneho prostredia nabitý program.

Tlačová správa

Viac

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dnes v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) uskutočnilo informačné stretnutie pre zamestnávateľov v stavebnom sektore. Jeho hlavným zámerom bolo poskytnúť účastníkom návody a praktické informácie na lepšie plnenie povinností a aplikáciu správnych postupov pri vysielaní pracovníkov do zahraničia. Zamestnávatelia, zamestnávateľské zväzy a združenia z celého Slovenska mali príležitosť získať cenné poznatky v oblasti vysielania pracovnej sily. Odborné stretnutie s účasťou zahraničných expertov otvoril štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Tlačová správa

Viac

Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vďaka novele sa má zlepšiť podpora pre ženy zažívajúce domáce násilie a ich deti prostredníctvom tzv. bezpečných domov. Zároveň má novela zákona za cieľ zvýšiť efektívnosť pri poskytovaní humanitárnej pomoci.

Tlačová správa

Viac

Od 15. apríla 2024 môžu mladí ľudia v opatere centier pre deti a rodiny žiadať o poskytnutie príspevku na kurzy v rámci projektu Vzdelávanie mladých dospelých. Cieľom je pomôcť mladým dospelým osamostatniť sa a podporiť ich pri uplatnení sa na trhu práce. Projekt je zameraný na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín (okrem A, AM, A1 a A2) a kvalifikačnej karty vodiča.

Tlačová správa

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk