Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript a nainštalovaný Adobe Flash
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Právna úprava má vniesť do sociálneho podnikania poriadok v pojmoch a v regulácii a odstrániť prekážky, ktoré bránia rozvoju sociálnej ekonomiky. Zároveň má vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie na Slovensku.

Viac

 
Ďalší pokles nezamestnanosti neovplyvnil ani prílev čerstvých absolventov stredných škôl. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa ich v septembri prihlásilo takmer sedem tisíc, čo je viac ako 14 percent zo všetkých. Aj napriek tomu sa evidovaná miera nezamestnanosti znížila na 6,42 % z augustových 6,54 percenta. Pribudlo aj ďalších takmer šesťtisíc voľných pracovných miest.

Viac

Presne štvrťstoročie si pripomíname Svetový deň boja proti chudobe a význam spoločného úsilia ak nie za úplné odstránenie tohto fenoménu, tak aspoň za jeho zníženie. V roku 1992 17. október oficiálne uznala Organizácia spojených národov. Rezort práce sa do boja proti chudobe systematicky zapája a pretavuje do reality jeden z dôležitých cieľov vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR, a tým je vytváranie predpokladov pre zvyšovanie kvality života občanov.

Viac

Predstavitelia Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb sú spokojní s rokovaniami o novele zákona o sociálnych službách. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny totiž čiastočne akceptovalo ich požiadavky, konkrétne odloženie systému hodnotenia kvality poskytovaných sociálnych služieb a skrátenie lehoty na vydávanie posudkov. Pozitívny posun nastal aj v službách krízovej intervencie.

Viac

 
Sociálny čin roka je každoročné oceňovanie práce všetkých, ktorí svojím srdcom aj odbornými skúsenosťami pomáhajú deťom v núdzi a ich rodinám prežiť kvalitný a zmysluplný život. Podujatie sa už od jeho vzniku v roku 2003 stretlo s veľkým pochopením a uznaním. Od samého začiatku pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Galéria

Viac

Okres Rimavská Sobota je posledným, kde miera evidovanej nezamestnanosti prevyšuje 20 percent. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter preto víta každú aktivitu investorov a zamestnávateľov, ktorá prináša do tejto oblasti pracovné miesta. Pomoc prichádza aj z úradu práce.

Galéria

Viac

Minister Ján Richter sa zúčastnil na významnej konferencii s medzinárodnou účasťou zameranej na nezdravé a nespravodlivé rozdiely v odmeňovaní medzi východom a západom Európskej únie. V Bratislave ju zorganizovala Európska odborová konfederácia spolu s Medzinárodnou odborovou konfederáciou, Konfederáciou odborových zväzov SR a s podporou Nadácie Friedricha Eberta.

Galéria

Viac

 
Počet ľudí bez práce sa naďalej znižuje. V auguste tohto roka poklesla miera evidovanej nezamestnanosti o 0,16 percentuálneho bodu na 6,54 %. Celková miera dosiahla 7,70 %, čo predstavuje medziročný pokles o 3,15 percentuálneho bodu. Počet dlhodobo nezamestnaných prekonal historické minimá a dostal sa pod hranicu 100-tisíc.

Viac

Nezamestnanosť dosiahla ďalšie historické minimum, keď sa celková miera dostala v júli po prvý raz pod 8 percent. Úrady práce evidovali 215 495 uchádzačov o prácu, čo je pokles o viac ako 82-tisíc oproti júlu minulého roka. Evidovaná miera nezamestnanosti sa v júli znížila o 0,20 percentuálneho bodu na 6,70 %. Do práce bolo ihneď pripravených nastúpiť 182 754 uchádzačov o zamestnanie.

Viac

Keďže minister Ján Richter opakovane zdôrazňoval, že bude zohľadňovať každé nové zistenie v súvislosti s resocializačným strediskom Čistý deň, MPSVR SR na základe novej informácie z Krajského riaditeľstva PZ SR v Trenčíne bezodkladne zruší tomuto zariadeniu akreditáciu.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti