Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript a nainštalovaný Adobe Flash
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v oceňovaní Sociálneho činu roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003 a pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Viac

 
Na Slovensku je bez práce najmenej ľudí od roku 1993. Úrady práce evidovali v júni 221 933 nezamestnaných. Celková miera tak poklesla na historické minimum 8,14 %. Vývoj ekonomiky predpokladá jej ďalší zostup. Zamestnávatelia stále hľadajú desaťtisíce zamestnancov.

Viac

Štátny tajomník Branislav Ondruš prijal zástupkyne slovenských opatrovateliek, ktoré pracujú v Rakúsku. Hovorili o problémoch,s ktorými sa prevažne ženy pri odchode za prácou do zahraničia často stretávajú. Spoločne chcú hľadať riešenia a zlepšiť informovanosť opatrovateľov.

Viac

Približne 90 % z kontrolovaných denných stacionárov nespĺňa zákonné podmienky. Zistili to zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorí navštívili 121 stacionárov prevažne v Prešovskom a v Košickom kraji. Zariadeniam, kde boli odhalené závažné porušenia, rezort vypovie zmluvy.

Galéria

Viac

 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter symbolicky odovzdal finančný príspevok Zariadeniu pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka na kúpu špeciálneho osobného motorového vozidla na poskytovanie sociálno-prepravnej služby. Urobil tak pri príležitosti Dňa obce Santovka.

Galéria

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa stretol s predsedom Asociácie rodinných sudcov Petrom Rajňákom. Na spoločnom rokovaní podpísali memorandum o spolupráci. Zmluva zaväzuje obidve strany k súčinnosti pri ochrane detí, ale aj práv seniorov, zdravotne postihnutých a ďalších zraniteľných skupín občanov.

Viac

Po prvý raz trávili zamestnanci maloobchodu sviatok sv. Cyrila a Metoda so svojimi rodinami a nie v predajniach. Vďaka poslednej novele Zákonníka práce už nebudú musieť chodiť do práce počas všetkých sviatkov. Takúto zmenu uvítali nielen zástupcovia zamestnancov, ale aj zamestnávateľov.

Viac

 
Mzdy zamestnancov naďalej rastú. V prvom štvrťroku tohto roka bola priemerná hrubá mesačná mzda 1 046 eur. Medziročne sa zvýšila o 4,38 %. V podnikateľskej sfére zarobili ľudia v priemere 1 090 eur, v nepodnikateľskej 908 eur. Vyplýva to zo štatistického zisťovania Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR .

Viac

Sumy životného minima sa tradične upravujú k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Po troch rokoch stagnácie tejto veličiny sa situácia zmenila a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opäť pristupuje k valorizácii životného minima.

Viac

Aj tento rok zorganizovalo Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže MPSVR SR Deň otvorených dverí zameraný na pomoc v prípade únosov detí, či pomoc pri uplatňovaní si nároku na výživné na deti od neplatiacich rodičov. Cieľom bolo varovať pred týmito negatívnymi javmi, poskytnúť odbornú, prípadne aj právnu pomoc.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti