Informácie a dokumenty k výzvam a implementácii dopytovo-orientovaných projektov IA MPSVR SR

 

Vážení prijímatelia,

z dôvodu značného množstva nespracovanej dokumentácie v rámci dopytovo orientovaných projektov, ktorá nám zo strany IA MPSVR SR bola odovzdaná, nie je možné prideliť k projektom konkrétneho projektového manažéra. Nespracovanú dokumentáciu postupne spracovávame a v prípade potreby naši projektoví manažéri príslušných prijímateľov kontaktujú.

Všetku agendu sa snažíme spracovať v čo možno najkratšom čase a v poradí podľa dátumu jej doručenia.

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať v zmysle Oznámenia uverejneného na stránke IA MPSVR SR na mailovej adrese dop@employment.gov.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Informácie a dokumenty k Výzvam a k implementácii dopytovo-orientovaných projektov OP ĽZ zverejnené Implementačnou agentúrou MPSVR SR v období do 31.01.2022.