Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie je dôležitou súčasťou implementácie. Jeho správne uskutočnenie prispeje k efektívnej realizácii schválených aktivít v rámci projektu.

Kontakt:

Odbor kontroly projektov, Sekcia kontroly

e-mail: vo.esf@employment.gov.sk

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR