Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Organizácia spojených národov vyhlásila 20. február za univerzálny medzinárodný sviatok - Svetový deň sociálnej spravodlivosti, ktorý sa od roku 2009 každoročne oslavuje. Tento sviatok už tradične považuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR za vhodnú príležitosť na udelenie rezortných vyznamenaní.

Viac

 
Pokles nezamestnanosti sa nezastavil ani v novembri. Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla 12,25 %, čo je v porovnaní s októbrom pokles o 0,10 percentuálneho bodu. Medziročne sa evidovaná miera nezamestnanosti minulý mesiac znížila o 1,25 percentuálneho bodu.

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prichádza s návrhom na zavedenie minimálneho dôchodku. Po postupných legislatívnych úpravách všetkých pilierov dôchodkového systému a systému vyplácania dôchodkov tak završuje zmeny v dôchodkovom systéme.

Viac

Európska komisia schválila 11. 12. 2014 Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 – 2020.

Viac

 
V novom programovom období pôjde z Operačného programu Ľudské zdroje najviac peňazí na podporu zamestnanosti.

Viac

Pri príležitosti sv. Mikuláša aj tento rok čelní predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zavítali medzi deti, ktoré nepoznajú teplo ozajstného domova.

Galéria

Viac

Deti a osoby so zdravotným postihnutím budú ochraňovať nezávislí komisári. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo ich fungovanie a zákon posúva na verejné pripomienkovanie.

Viac

 
Podpora práv osôb so zdravotným postihnutím a ich integrácia do spoločnosti je neoddeliteľnou súčasťou politiky vlády SR. Aj preto bolo jednou z kľúčových úloh rezortu práce pripraviť Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.

Viac

V rámci slovenského predsedníctva Vyšehradskej skupiny, V4, zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR expertné podujatie s medzinárodnou účasťou pod názvom „Rodová rovnosť v krajinách V4: Spoločné výzvy, spoločné riešenia?“

Galéria

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo Národnú stratégiu zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020. Urobilo tak na konferencii za účasti jej tvorcov a odbornej verejnosti.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

-common- ESF logo new_horizont RGB-web.jpg istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti