Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Deťom, dospelým a odborníkom je určená nová webová stránka, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavuje verejnosti spoločne s logom komunikačnej kampane o násilí páchanom na deťoch. Potrebu ochrany detí jasne vyjadruje už hlavná myšlienka kampane: „Chráňme deti pred násilím.“

Viac

 
Minimálna mzda bude v budúcom roku 405 eur. Rozhodla o tom vláda práve v deň, keď celý svet diskutuje o potrebe zlepšovania pracovných podmienok zamestnancov v rámci Svetového dňa za dôstojnú prácu. Po minuloročnom historicky najvyššom zvýšení minimálnej mzdy o 28 eur prichádza ďalšie.

Viac

Medzinárodný deň starších ľudí si 1. októbra pripomíname už po dvadsiatypiatykrát. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť života starších ľudí.

Viac

Sociálny čin roka je každoročné oceňovanie práce všetkých, ktorí riešia problémy detí, učia ich, vychovávajú a pripravujú do života. Viacero pohľadov i kategórií hodnotenia prospechu sociálnej práce na rôznych úrovniach doviedli predminulý rok MPSVR SR k myšlienke spojiť oceňovania významných počinov v spoločný slávnostný akt.

Galéria

Viac

 
MPSVR SR je nútené sa ostro ohradiť voči nepravdám, ktoré v posledných dňoch (25.9.2015 a 26.9.2015) uverejnil denník Plus 1 deň. Okrem toho, že výpovede rodín v článkoch nie sú v súlade s realitou, chýbajú aj základné informácie o skutočných možnostiach kompenzácií, a tým dochádza k skresľovaniu skutočností.

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter oslávil s Úniou žien Slovenska ich 70. výročie založenia. Pri tejto príležitosti zároveň odovzdal členkám pamätnú medailu ministra za prospešné aktivity, ktoré vykonávajú naprieč celým Slovenskom.

Galéria

Viac

Viac ako sto nových pracovných miest vytvorí v priemyselnom parku Juh v Nitre – Dolných Krškanoch spoločnosť Mühlbauer Technologies. Slávnostného otvorenia novej výrobnej haly sa zúčastnil aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Viac

 
Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku znovu klesla. V auguste tohto roka dosiahla úroveň 11,32 %. Medzimesačne, v porovnaní s júlom, ide o pokles o 0,14 p.b.. Medziročne sa evidovaná miera nezamestnanosti v minulom mesiaci znížila o 1,24 p.b..

Viac

Zamestnávatelia, ktorí vytvoria pracovné miesto pre mladého nezamestnaného, môžu požiadať úrad práce o finančný príspevok na mentorované zapracovanie a prax. Podpora je súčasťou národného projektu „Praxou k zamestnaniu“, ktoré spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci „Záruky pre mladých.“

Viac

Na svojom historicky prvom sneme sa dnes v Bratislave zišla Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Hlavným cieľom stretnutia bolo schválenie dokumentov, voľba členov orgánov a predsedu komory.

Galéria

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti