Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Zamestnávatelia môžu žiadať o finančné príspevky na flexibilné pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie s deťmi do desať rokov, resp. zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do práce po ukončení rodičovskej dovolenky a majú záujem o flexibilnú formu práce. Zamestnávatelia alebo spolupracujúce organizácie môžu zároveň žiadať aj o príspevok na služby starostlivosti o deti.

Viac

 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter navštívil v letnom tábore DeD Landia deti z detských domovov. Pod jeho záštitou ho zorganizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov.

Galéria

Viac

Nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla. V júli dosiahla najnižšiu úroveň od začiatku roka – 11,46 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď bola 11,55 %, poklesla o 0,09 percentuálneho bodu.

Viac

Položením kytice k pamätníku vyvrcholilo v Handlovej stretnutie Deň bielych ruží, ktorým vzdali úctu obetiam banského nešťastia z 10. augusta 2009.

Galéria

Viac

 
Udeľovanie ocenení za Sociálny čin roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003, pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Viac

Aj vďaka zavedeniu takzvaného súbehu pomoci v hmotnej núdzi a mzdy a posilneniu osobitného príspevku si našlo prácu viac ako 10-tisíc dlhodobo nezamestnaných. Klesá aj počet ľudí odkázaných na pomoc štátu.

Viac

V júni sa na úradoch práce zaevidovalo 10 470 absolventov, ktorí tento rok skončili vysokú školu. Miera evidovanej nezamestnanosti sa oproti máju zvýšila o 0,07 percentuálneho bodu a je na úrovni 11,55%.

Viac

 
Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny využíva finančné prostriedky EÚ aj na zavedenie systému vzdelávania ľudí, ktorí pomáhajú chudobným, sociálne vylúčeným, starším, osobám so zdravotným postihnutím, rodinám s deťmi či inak ohrozeným skupinám.

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam niektorých neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, že vláda a ministerstvo nie sú ochotné riešiť kritickú situáciu vo financovaní sociálnych služieb.

Viac

Počas štvrtého otvorenia vystúpilo z druhého dôchodkového piliera 158 310 sporiteľov. Opustili ho najmä ľudia starší ako 45 rokov. Naopak, vstúpilo doň 19 288 poistencov.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti