Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

V snahe zlepšiť použiteľnosť a poskytnúť Vám stručné a jasné informácie týkajúce sa práce, sociálnych vecí a rodiny, prešla naša webová stránka celkovou reformou. Keďže novú stránku používate už niekoľko mesiacov, budeme radi, ak nám na ňu necháte spätnú väzbu. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie iba niekoľko minút a nám pomôže zistiť, čo Vám na našej stránke chýba a čo by ste chceli vylepšiť. Vaše názory a rady zaevidujeme a pokúsime sa Vám vyjsť v ústrety.

Viac

 
Udeľovanie ocenení za Sociálny čin roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003, pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter si na okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy zaspomínal na výstave. Udalosti z 21. augusta 1968 zdokumentoval svetoznámy fotograf Ladislav Bielik.

Viac

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júli 2014 12,67 %. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2014, poklesla o 0,12 p.b. Medziročne poklesla o 1,32 p. b., keď v júli 2013 bola na úrovni 13,99 %.

Viac

 
Ministerstvo práce upravilo vyplácanie vianočného príspevku tak, aby bol solidárnejší k nízkopríjmovým dôchodcom.

Viac

Rezort práce v rámci novely zákona o hmotnej núdzi zvyšuje motiváciu pracovať pre nezamestnaných evidovaných na úradoch práce viac ako 12 mesiacov.

Viac

Študentom od januára 2015 pri práci na dohodu o brigádnickej práci študentov zostane v čistom vyšší zárobok.

Viac

 
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) realizuje projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI).

Viac

Počas celoslovenského Hug Day rozdávali dobrovoľníci objatia aj na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Naši zamestnanci dostali hneď niekoľko týchto prejavov súdržnosti.

Viac

Slovenská reprezentácia skončila na 24. ročníku Medzinárodných športových hier detí z detských domovov na prvom mieste a odniesla si zaslúžený víťazný pohár.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

-common- ESF logo new_horizont RGB-web.jpg istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti