Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

V snahe zlepšiť použiteľnosť a poskytnúť Vám stručné a jasné informácie týkajúce sa práce, sociálnych vecí a rodiny, prešla naša webová stránka celkovou reformou. Keďže novú stránku používate už niekoľko mesiacov, budeme radi, ak nám na ňu necháte spätnú väzbu. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie iba niekoľko minút a nám pomôže zistiť, čo Vám na našej stránke chýba a čo by ste chceli vylepšiť. Vaše názory a rady zaevidujeme a pokúsime sa Vám vyjsť v ústrety.

Viac

 
Miera evidovanej nezamestnanosti je najnižšia od decembra 2010. Za posledné sledované obdobie september 2014 dosiahla úroveň 12,44 %. Vyplýva to zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac

Dnes si pripomíname Svetový deň boja proti chudobe. Oficiálne bol tento deň uznaný Organizáciou spojených národov v roku 1992. MPSVR SR sa do boja proti chudobe systematicky zapája a sleduje cieľ zvyšovania, resp. neznižovania životnej úrovne ľudí na Slovensku.

Viac

Členovia vlád Rakúska a Slovenska sa stretli v Bratislave, aby hovorili o ďalšom rozvoji vzájomnej spolupráce. Tá podľa nich predstavuje dôležitý príspevok k prehĺbeniu európskej integrácie a prispieva k hospodárskemu rastu.

Galéria

Viac

 
Českí poslanci hľadajú inšpiráciu pre tvorbu zákona o koordinovanej rehabilitácii na Slovensku. Navštívili preto Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave.

Viac

Výjazdové rokovanie vlády v Žiline využil minister Ján Richter aj na návštevu zariadenia sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach. Jeho obyvateľom priblížil plány ministerstva, vypočul si aj problémy, ktoré trápia sociálnych pracovníkov.

Galéria

Viac

Spravodlivosť pre pracujúcich - klimatickú spravodlivosť, tak znie motto tohtoročného
Svetového dňa za dôstojnú prácu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zlepšuje postavenie zamestnancov prostredníctvom legislatívy, v ktorej sa snaží presadzovať spravodlivosť.

Viac

 
Udeľovanie ocenení Sociálny čin roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003, pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Viac

Október už tradične patrí seniorom, jeho prvý deň vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1990 za Medzinárodný deň starších ľudí. Pozornosť je však potrebné venovať im po celý rok.

Viac

Počet priestupkov zamestnávateľov voči Zákonníku práce každoročne stúpa. Podľa zistení inšpekcie práce v roku 2013 vzrástol ich počet medziročne takmer o štvrtinu.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

-common- ESF logo new_horizont RGB-web.jpg istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti