Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Zamestnávatelia môžu žiadať o finančné príspevky na flexibilné pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie s deťmi do desať rokov, resp. zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do práce po ukončení rodičovskej dovolenky a majú záujem o flexibilnú formu práce. Zamestnávatelia alebo spolupracujúce organizácie môžu zároveň žiadať aj o príspevok na služby starostlivosti o deti.

Viac

 
Minister práce Ján Richter slávnostne otvoril novovybudované zariadenie pre seniorov v Novom Meste nad Váhom. Urobil tak v rámci výjazdového rokovania vlády v Trenčianskom kraji.

Viac

Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami pripadá v roku 2015 na Slovensku na 25. marec a organizuje sa už štvrtýkrát.

Viac

Miera evidovanej nezamestnanosti poklesla vo februári tohto roku z januárových 12,39 % na 12,32 %. V medziročnom porovnaní sa znížila o 1,17 %. Pribudli tisícky nových pracovných miest.

Viac

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo bezplatnú anonymnú non-stop linku pre ženy zažívajúce násilie. Na čísle 0800 212 212 im poradkyne poskytnú krízovú pomoc a všetky potrebné informácie.

Viac

Podpora dôstojnosti a hodnoty ľudí, to je heslo tohtoročného Svetového dňa sociálnej práce. Ten oslavujú sociálni pracovníci už od roku 2007. Sociálna práca zohráva pri rozvoji spoločnosti dôležitú úlohu.

Viac

Aj na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien. Symbolickou kvetinou – karafiátom zablahoželali ženám vedúci zamestnanci rezortu na čele s vedúcim služobného úradu Jozefom Vančom.

Galéria

Viac

 
Spoločné vyhlásenie Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR - reakcia na články o údajnom komplikovaní rozvodov.

Viac

Zlaté, strieborné, bronzové medaily a ďakovné listy odovzdal minister práce Ján Richter 34 osobnostiam. Rezortné vyznamenania prevzali za svoju výnimočnú, ľudsky prínosnú sociálnu prácu a aktivity, ktorými napomáhajú rozvoju sociálnej politiky na Slovensku.

Galéria

Viac

Zástupcovia krajín Vyšehradskej skupiny si vymenili skúsenosti v oblasti zamestnávania a podpory zamestnanosti. Urobili tak na medzinárodnej konferencii v rámci slovenského predsedníctva V4.

Galéria

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti