Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vníma pozitívnu spätnú väzbu v súvislosti s končiacimi sa národnými projektmi Terénna sociálna práca, Komunitné centrá a Podpora opatrovateľskej služby, ktoré realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR. V súčasnosti sa finišuje s ich opätovným nastavením.

Viac

 
Odborníci vypracovali už viac ako 1100 národných štandardov zamestnaní. Vďaka nim by malo byť obsadzovanie voľných pracovných miest kvalifikovanými zamestnancami jednoduchšie. Národná sústava povolaní zabezpečuje udržateľnosť monitorovania potrieb trhu práce a prenos požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania.

Viac

Témou záverečnej konferencie organizovanej rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny bolo zhodnotenie komplexného programového obdobia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia počas deviatich rokov jeho existencie a najmä jeho konkrétneho prínosu pre státisíce podporených ľudí na Slovensku.

Galéria

Viac

Skvalitňovanie podnikateľského prostredia a problém nazvaný čierna práca – na tieto témy bola zameraná odborná konferencia spojená s verejnou diskusiou. Stretnutie zorganizovali Slovenský živnostenský zväz a Slovenská živnostenská komora v spolupráci s MPSVR SR a pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac

 
Riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže SR Andrea Císarová a riaditeľka ústredného orgánu pre medzištátne osvojenia Francúzska Odile Roussel podpísali medzištátnu Administratívnu dohodu tvoriacu rámec pre spoluprácu pri medzištátnych osvojeniach.

Galéria

Viac

Zástupcovia rodičov ťažko zdravotne postihnutých detí dnes na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR osobne odovzdali petíciu za zvýšenie sumy opatrovateľského príspevku. O svojich problémoch a požiadavkách opätovne diskutovali aj so zástupcami ministerstva.

Viac

OSN v roku 1999 vyhlásila 25. november za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. Zároveň sa začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách. Kampaň trvá do 10. decembra - Medzinárodného dňa ľudských práv.

Viac

 
Vôňou a príjemnou sviatočnou atmosférou ožili aj tento rok vstupné priestory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave. Tradícia tohto podujatia siaha do roku 2009.

Galéria

Viac

Inšpektoráty práce spúšťajú v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny mimoriadnu celoslovenskú kontrolu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce. Počas týždňa skontrolujú približne 1500 podnikateľských subjektov, najmä pohostinstvá, reštaurácie či maloobchod.

Viac

Druhý záväzok vlády znížiť nezamestnanosť pod úroveň 11,3 % sa naplnil. Miera evidovanej nezamestnanosti poklesla v októbri na 10,98 %. Z evidencie úradov práce odišlo takmer 11-tisíc záujemcov o prácu.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti