Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vníma pozitívnu spätnú väzbu v súvislosti s končiacimi sa národnými projektmi Terénna sociálna práca, Komunitné centrá a Podpora opatrovateľskej služby, ktoré realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR. V súčasnosti sa finišuje s ich opätovným nastavením.

Viac

 
Vôňou a príjemnou sviatočnou atmosférou ožili aj tento rok vstupné priestory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave. Tradícia tohto podujatia siaha do roku 2009.

Galéria

Viac

Inšpektoráty práce spúšťajú v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny mimoriadnu celoslovenskú kontrolu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce. Počas týždňa skontrolujú približne 1500 podnikateľských subjektov, najmä pohostinstvá, reštaurácie či maloobchod.

Viac

Druhý záväzok vlády znížiť nezamestnanosť pod úroveň 11,3 % sa naplnil. Miera evidovanej nezamestnanosti poklesla v októbri na 10,98 %. Z evidencie úradov práce odišlo takmer 11-tisíc záujemcov o prácu.

Viac

 
Riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Andrea Cisárová podpísala so starostom Peterborough Johnom Peachom historicky prvú dohodu s anglickou sociálnou službou.

Viac

Minister Ján Richter sa zúčastnil na sneme Konfederácie odborových zväzov v Bratislave. Vysoko ocenil najmä vzájomnú spoluprácu vlády a odborov za uplynulé štyri roky, komunikačnú otvorenosť a ochotu riešiť problémy dohodou.

Viac

Druhá polovica novembra sa nesie v znamení viacerých medzinárodných dní, ktoré upriamujú pozornosť na dôležitosť ochrany práv detí. Pri tejto príležitosti sa uskutočňujú viaceré podporné aktivity s cieľom poukázať na problematiku násilia páchaného na deťoch.

Galéria

Viac

 
Rokovania s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb pokračujú. Na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ich prijal štátny tajomník Jozef Burian.

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si aj tento rok pripomína Medzinárodný deň nevidiacich. Každoročne pripadá na 13. novembra. V slovenskej populácii je zhruba 1,5 % osôb so zrakovým postihnutím.

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter dnes rokoval so zástupcami samosprávnych krajov o financovaní sociálnych služieb.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti