Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Evidovaná nezamestnanosť na konci minulého roka vzrástla v porovnaní s novembrom 2014 o 0,04 percentuálneho bodu na 12,29 %. Medziročne poklesla o 1,21 percentuálneho bodu. Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera nárast počtu nezamestnaných na konci roka neprekvapuje. „Pre mňa je dôležité, že mesiac december nebol taký, ktorý by nám v značnej miere zhoršil celkové čísla nezamestnanosti,“ zdôraznil Ján Richter. Zároveň očakáva, že január bude skôr stagnujúci a reálne by sa mohol pracovný trh prebudiť už vo februári.

Viac

 
Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je problémom, na ktorý dlhodobo poukazujú zamestnávatelia. Vzdelávanie a odborná príprava v súlade s potrebami trhu práce musia zodpovedať charakteru udržateľných pracovných miest a tak zlepšovať zamestnateľnosť ľudí.

Viac

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi sa za rok znížil o takmer 39 tisíc. Prispelo k tomu aj podmienenie získania dávky v hmotnej núdzi vykonávaním ponúknutej práce v rozsahu 32 hodín mesačne.

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navštívili kolegovia z Českej republiky. Diskutovali najmä o ochrane práv detí a sociálnom začleňovaní.

Viac

 
Vláda opätovne otvorí druhý pilier a umožní sporiteľom dobrovoľne vystúpiť zo systému. Podmienky a termín otvorenia prerokuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter s dôchodcovskými správcovskými spoločnosťami a s Národnou bankou Slovenska.

Viac

V priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia na roky 2014 – 2020.

Viac

Správne nastavenie aktívnych opatrení trhu práce, úprava Zákonníka práce, odvodová úľava či národné projekty zamerané na podporu vytvárania pracovných miest. Aj tieto kroky prispeli k zvyšovaniu zamestnanosti na Slovensku.

Viac

 
Premiér Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom predstavili prvé opatrenie z druhého balíčka sociálnych opatrení – Národný pilotný projekt Rodina a práca.

Viac

Spolková republika Nemecko sa od 1. januára 2015 pridáva k členským štátom Európskej únie, ktoré majú zákonom stanovenú minimálnu mzdu (celkovo 21 z 28 ČŠ EÚ). Výška minimálnej mzdy je 8,50 €/hod. Minimálna mzda platí pre celé územie Nemecka a pre všetky sektory.

Viac

Pokles nezamestnanosti sa nezastavil ani v novembri. Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla 12,25 %, čo je v porovnaní s októbrom pokles o 0,10 percentuálneho bodu. Medziročne sa evidovaná miera nezamestnanosti minulý mesiac znížila o 1,25 percentuálneho bodu.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

-common- ESF logo new_horizont RGB-web.jpg istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti