Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Organizácia spojených národov vyhlásila 20. február za univerzálny medzinárodný sviatok - Svetový deň sociálnej spravodlivosti, ktorý sa od roku 2009 každoročne oslavuje. Tento sviatok už tradične považuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR za vhodnú príležitosť na udelenie rezortných vyznamenaní.

Viac

 
Európska komisia schválila 11.12. 2014 Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 – 2020.

Viac

V novom programovom období pôjde z Operačného programu Ľudské zdroje najviac peňazí na podporu zamestnanosti.

Viac

Pri príležitosti sv. Mikuláša aj tento rok čelní predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zavítali medzi deti, ktoré nepoznajú teplo ozajstného domova.

Galéria

Viac

 
Deti a osoby so zdravotným postihnutím budú ochraňovať nezávislí komisári. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo ich fungovanie a zákon posúva na verejné pripomienkovanie.

Viac

Podpora práv osôb so zdravotným postihnutím a ich integrácia do spoločnosti je neoddeliteľnou súčasťou politiky vlády SR. Aj preto bolo jednou z kľúčových úloh rezortu práce pripraviť Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.

Viac

V rámci slovenského predsedníctva Vyšehradskej skupiny, V4, zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR expertné podujatie s medzinárodnou účasťou pod názvom „Rodová rovnosť v krajinách V4: Spoločné výzvy, spoločné riešenia?“

Galéria

Viac

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo Národnú stratégiu zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020. Urobilo tak na konferencii za účasti jej tvorcov a odbornej verejnosti.

Viac

Vianočné trhy chránených dielní môže počas celého tohto týždňa navštíviť verejnosť na pôde ministerstva práce na Špitálskej ulici v Bratislave. Novinkou tohtoročných dielní je maľovanie enkustickou žehličkou – maľovanie voskom.

Galéria

Viac

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Oficiálne ho vyhlásila Organizácia spojených národov, aby sme nezabúdali, že tento závažný celospoločenský problém sa týka nás všetkých.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

-common- ESF logo new_horizont RGB-web.jpg istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti