Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

V snahe zlepšiť použiteľnosť a poskytnúť Vám stručné a jasné informácie týkajúce sa práce, sociálnych vecí a rodiny, prešla naša webová stránka celkovou reformou. Keďže novú stránku používate už niekoľko mesiacov, budeme radi, ak nám na ňu necháte spätnú väzbu. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie iba niekoľko minút a nám pomôže zistiť, čo Vám na našej stránke chýba a čo by ste chceli vylepšiť. Vaše názory a rady zaevidujeme a pokúsime sa Vám vyjsť v ústrety.

Viac

 
Aj za účasti štátneho tajomníka MPSVR SR Branislava Ondruša otvoril Volkswagen Slovakia dva nové dvojročné študijné programy v Centre duálneho vzdelávania.

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter predloží na rokovanie vlády návrh na zvýšenie minimálnej mzdy pre budúci rok na úroveň 380 Eur.

Viac

Udeľovanie ocenení za Sociálny čin roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003, pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Viac

 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter si na okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy zaspomínal na výstave. Udalosti z 21. augusta 1968 zdokumentoval svetoznámy fotograf Ladislav Bielik.

Viac

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júli 2014 12,67 %. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2014, poklesla o 0,12 p.b. Medziročne poklesla o 1,32 p. b., keď v júli 2013 bola na úrovni 13,99 %.

Viac

Ministerstvo práce upravilo vyplácanie vianočného príspevku tak, aby bol solidárnejší k nízkopríjmovým dôchodcom.

Viac

 
Rezort práce v rámci novely zákona o hmotnej núdzi zvyšuje motiváciu pracovať pre nezamestnaných evidovaných na úradoch práce viac ako 12 mesiacov.

Viac

Študentom od januára 2015 pri práci na dohodu o brigádnickej práci študentov zostane v čistom vyšší zárobok.

Viac

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) realizuje projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI).

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

-common- ESF logo new_horizont RGB-web.jpg istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti