Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Parlament prelomil veto prezidenta a schválil novelu Zákonníka práce, ktorá reguluje agentúrne zamestnávanie na Slovensku. Nielen vláda, ale aj odborná verejnosť je presvedčená, že zmeny sú potrebné. Novela prináša čiastočne nový regulačný rámec pre fungovanie agentúrneho zamestnávania na základe princípov, ktoré sú bežné vo väčšine krajín Európskej únie. „Dnes máme desaťtisíce ľudí na Slovensku, ktorí pracujú cez pracovné agentúry a bohužiaľ, mnohí sú konfrontovaní doslova zneužívaním ich práce,“ približuje štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

Viac

 
Vláda schválila otvorenie druhého piliera v termíne od 15. marca do 15. júna tohto roku. Umožní tak ľuďom nielen vystúpiť, ale aj vstúpiť do systému starobného dôchodkového sporenia.

Viac

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je problémom, na ktorý dlhodobo poukazujú zamestnávatelia. Vzdelávanie a odborná príprava v súlade s potrebami trhu práce musia zodpovedať charakteru udržateľných pracovných miest a tak zlepšovať zamestnateľnosť ľudí.

Viac

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi sa za rok znížil o takmer 39 tisíc. Prispelo k tomu aj podmienenie získania dávky v hmotnej núdzi vykonávaním ponúknutej práce v rozsahu 32 hodín mesačne.

Viac

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navštívili kolegovia z Českej republiky. Diskutovali najmä o ochrane práv detí a sociálnom začleňovaní.

Viac

Vláda opätovne otvorí druhý pilier a umožní sporiteľom dobrovoľne vystúpiť zo systému. Podmienky a termín otvorenia prerokuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter s dôchodcovskými správcovskými spoločnosťami a s Národnou bankou Slovenska.

Viac

V priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia na roky 2014 – 2020.

Viac

 
Správne nastavenie aktívnych opatrení trhu práce, úprava Zákonníka práce, odvodová úľava či národné projekty zamerané na podporu vytvárania pracovných miest. Aj tieto kroky prispeli k zvyšovaniu zamestnanosti na Slovensku.

Viac

Evidovaná nezamestnanosť na konci minulého roka vzrástla v porovnaní s novembrom 2014 o 0,04 percentuálneho bodu na 12,29 %. Medziročne poklesla o 1,21 percentuálneho bodu. Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera nárast počtu nezamestnaných na konci roka neprekvapuje. „Pre mňa je dôležité, že mesiac december nebol taký, ktorý by nám v značnej miere zhoršil celkové čísla nezamestnanosti,“ zdôraznil Ján Richter. Zároveň očakáva, že január bude skôr stagnujúci a reálne by sa mohol pracovný trh prebudiť už vo februári.

Viac

Premiér Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom predstavili prvé opatrenie z druhého balíčka sociálnych opatrení – Národný pilotný projekt Rodina a práca.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

-common- ESF logo new_horizont RGB-web.jpg istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti