Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Zamestnávatelia môžu žiadať o finančné príspevky na flexibilné pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie s deťmi do desať rokov, resp. zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do práce po ukončení rodičovskej dovolenky a majú záujem o flexibilnú formu práce. Zamestnávatelia alebo spolupracujúce organizácie môžu zároveň žiadať aj o príspevok na služby starostlivosti o deti.

Viac

 
Zlaté, strieborné, bronzové medaily a ďakovné listy odovzdal minister práce Ján Richter 34 osobnostiam. Rezortné vyznamenania prevzali za svoju výnimočnú, ľudsky prínosnú sociálnu prácu a aktivity, ktorými napomáhajú rozvoju sociálnej politiky na Slovensku.

Galéria

Viac

Zástupcovia krajín Vyšehradskej skupiny si vymenili skúsenosti v oblasti zamestnávania a podpory zamestnanosti. Urobili tak na medzinárodnej konferencii v rámci slovenského predsedníctva V4.

Galéria

Viac

Miera evidovanej nezamestnanosti bola v januári tohto roku 12,39 % a oproti decembru 2014 vzrástla o 0,10 %. Zopakoval sa tak dlhoročný trend, keď nezamestnanosť v januári tradične stúpa. Medziročne však poklesla o 1,22%.

Viac

 
Odovzdávať skúsenosti mladým kolegom – pod týmto mottom sa niesla konferencia Vekový manažment a Národný program aktívneho starnutia, nad ktorou prevzal záštitu minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Rady vlády pre práva seniorov Ján Richter.

Galéria

Viac

Nemecká ministerka práce Andrea Nahlesová oznámila, že dočasne pozastavuje uplatňovanie zákona o minimálnej mzde na tranzitujúcich pracovníkov. Nemecká vláda je však naďalej presvedčená, že tento zákon je v plnom rozsahu plne v súlade s európskym právom.

Viac

Vláda schválila otvorenie druhého piliera v termíne od 15. marca do 15. júna tohto roku. Umožní tak ľuďom nielen vystúpiť, ale aj vstúpiť do systému starobného dôchodkového sporenia.

Viac

 
Parlament prelomil veto prezidenta a schválil novelu Zákonníka práce, ktorá reguluje agentúrne zamestnávanie na Slovensku. Nielen vláda, ale aj odborná verejnosť je presvedčená, že zmeny sú potrebné.

Viac

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je problémom, na ktorý dlhodobo poukazujú zamestnávatelia. Vzdelávanie a odborná príprava v súlade s potrebami trhu práce musia zodpovedať charakteru udržateľných pracovných miest a tak zlepšovať zamestnateľnosť ľudí.

Viac

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi sa za rok znížil o takmer 39 tisíc. Prispelo k tomu aj podmienenie získania dávky v hmotnej núdzi vykonávaním ponúknutej práce v rozsahu 32 hodín mesačne.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti