Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Deťom, dospelým a odborníkom je určená nová webová stránka, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavuje verejnosti spoločne s logom komunikačnej kampane o násilí páchanom na deťoch. Potrebu ochrany detí jasne vyjadruje už hlavná myšlienka kampane: „Chráňme deti pred násilím.“

Viac

 
Medzinárodný deň starších ľudí si 1. októbra pripomíname už po dvadsiatypiatykrát. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť života starších ľudí. Snaha o zlepšovanie kvality ich života nemá zostať iba témou diskusií, ale má sa pretaviť do reality.

Viac

Sociálny čin roka je každoročné oceňovanie práce všetkých, ktorí riešia problémy detí, učia ich, vychovávajú a pripravujú do života. Viacero pohľadov i kategórií hodnotenia prospechu sociálnej práce na rôznych úrovniach doviedli predminulý rok MPSVR SR k myšlienke spojiť oceňovania významných počinov v spoločný slávnostný akt.

Galéria

Viac

MPSVR SR je nútené sa ostro ohradiť voči nepravdám, ktoré v posledných dňoch (25.9.2015 a 26.9.2015) uverejnil denník Plus 1 deň. Okrem toho, že výpovede rodín v článkoch nie sú v súlade s realitou, chýbajú aj základné informácie o skutočných možnostiach kompenzácií, a tým dochádza k skresľovaniu skutočností.

Viac

 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter oslávil s Úniou žien Slovenska ich 70. výročie založenia. Pri tejto príležitosti zároveň odovzdal členkám pamätnú medailu ministra za prospešné aktivity, ktoré vykonávajú naprieč celým Slovenskom.

Galéria

Viac

Viac ako sto nových pracovných miest vytvorí v priemyselnom parku Juh v Nitre – Dolných Krškanoch spoločnosť Mühlbauer Technologies. Slávnostného otvorenia novej výrobnej haly sa zúčastnil aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Viac

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku znovu klesla. V auguste tohto roka dosiahla úroveň 11,32 %. Medzimesačne, v porovnaní s júlom, ide o pokles o 0,14 p.b.. Medziročne sa evidovaná miera nezamestnanosti v minulom mesiaci znížila o 1,24 p.b..

Viac

 
Zamestnávatelia, ktorí vytvoria pracovné miesto pre mladého nezamestnaného, môžu požiadať úrad práce o finančný príspevok na mentorované zapracovanie a prax. Podpora je súčasťou národného projektu „Praxou k zamestnaniu“, ktoré spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci „Záruky pre mladých.“

Viac

Na svojom historicky prvom sneme sa dnes v Bratislave zišla Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Hlavným cieľom stretnutia bolo schválenie dokumentov, voľba členov orgánov a predsedu komory.

Galéria

Viac

Slovenská republika vyhrala spor s Európskou komisiou ohľadom vyplácania vianočného príspevku k dôchodku a príspevkov týkajúcich sa zdravotného postihnutia mimo Slovenska. Nariadenie Európskej únie Slovensko neporušilo, keď nárok na peňažné príspevky pri zdravotnom postihnutí a vianočný príspevok obmedzilo len na osoby s bydliskom na Slovensku. Také je konečné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti