Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

V snahe zlepšiť použiteľnosť a poskytnúť Vám stručné a jasné informácie týkajúce sa práce, sociálnych vecí a rodiny, prešla naša webová stránka celkovou reformou. Keďže novú stránku používate už niekoľko mesiacov, budeme radi, ak nám na ňu necháte spätnú väzbu. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie iba niekoľko minút a nám pomôže zistiť, čo Vám na našej stránke chýba a čo by ste chceli vylepšiť. Vaše názory a rady zaevidujeme a pokúsime sa Vám vyjsť v ústrety.

Viac

 
V rámci slovenského predsedníctva Vyšehradskej skupiny, V4, zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR expertné podujatie s medzinárodnou účasťou pod názvom „Rodová rovnosť v krajinách V4: Spoločné výzvy, spoločné riešenia?“

Galéria

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo Národnú stratégiu zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020. Urobilo tak na konferencii za účasti jej tvorcov a odbornej verejnosti.

Viac

Vianočné trhy chránených dielní môže počas celého tohto týždňa navštíviť verejnosť na pôde ministerstva práce na Špitálskej ulici v Bratislave. Novinkou tohtoročných dielní je maľovanie enkustickou žehličkou – maľovanie voskom.

Galéria

Viac

 
Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Oficiálne ho vyhlásila Organizácia spojených národov, aby sme nezabúdali, že tento závažný celospoločenský problém sa týka nás všetkých.

Viac

Výročie prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí si Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripomenulo odbornou diskusiou.

Galéria

Viac

„Budúcnosť je dnes" hovorí motto popredného medzinárodného kongresu ITAPA 2014. Podľa toho sa riadia aj odborníci na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Galéria

Viac

 
Týranie, šikanovanie, zlé zaobchádzanie či zneužívanie detí je závažný problém, ktorý neobchádza ani Slovensko. K ochrane detí sa snaží MPSVR SR pristupovať čo najaktívnejšie a najzodpovednejšie.

Viac

Prázdninovému prepúšťaniu učiteľov od nového roka odzvoní. V parlamentne je už novela Zákonníka práce a zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá to zakazuje.

Viac

Na sklonku uplynulého týždňa dali v Čadci slávnostne do užívania viacúčelové zariadenie pre seniorov. Pásku symbolicky prestrihli minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, poslanec NR SR Ján Podmanický a primátor Čadce Milan Gura.

Galéria

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

-common- ESF logo new_horizont RGB-web.jpg istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti