Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Zamestnávatelia môžu žiadať o finančné príspevky na flexibilné pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie s deťmi do desať rokov, resp. zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do práce po ukončení rodičovskej dovolenky a majú záujem o flexibilnú formu práce. Zamestnávatelia alebo spolupracujúce organizácie môžu zároveň žiadať aj o príspevok na služby starostlivosti o deti.

Viac

 
Aktuálny koeficient životných nákladov nízkopríjmových domácností, ktorý je rozhodujúci pre úpravu súm životného minima, má hodnotu 0,99848. To znamená, že vďaka vlaňajšej novele zákona ani tento rok sumy životného minima neklesnú.

Viac

Najmä vďaka prijatým legislatívnym opatreniam v roku 2012 by sa mali v najbližších rokoch výdavky na dôchodkový systém na Slovensku znížiť o 0,5 %. Potvrdzuje to aj najnovšia správa Európskej komisie o vývoji výdavkov na dôchodkové systémy.

Viac

Aprílová nezamestnanosť klesla na 11,68 %, čo je najnižšia hodnota od mája 2009. Pribudli aj stovky nových pracovných miest. Ministerstvo naďalej pokračuje v efektívnej politike zamestnanosti.

Viac

 
Menej administratívy, efektívnejšia pomoc nezamestnaným – pod týmto leitmotívom predstavil štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš médiám novelu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter sa zúčastnil na otvorení novej karosárne v bratislavskom Volkswagene Slovakia. Spoločnosť vytvorila 1000 nových pracovných miest.

Galéria

Viac

Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa uskutočnilo pietne spomienkové stretnutie, ktoré tak, ako každý rok, zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so sociálnymi partnermi.

Galéria

Viac

 
MPSVR SR sa ostro ohradzuje voči hrubej manipulácií s faktami a číslami, ktorou článok účelovo vytvára obraz výrazne problémového a nízkeho čerpania európskych prostriedkov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v období 2007-2013.

Viac

Nitra sa stala na dva dni dejiskom najväčšieho pracovného veľtrhu na Slovensku. Viac ako 160 vystavovateľov ponúkalo na 5. ročníku Job Expo 2015 tisícky voľných pracovných miest. Súčasťou veľtrhu bola aj prezentácia stredných škôl.

Galéria

Viac

Slovensko navštívili ministri práce a sociálnych vecí z Českej republiky a Maďarska a štátny tajomník z Poľskej republiky. V rámci nášho predsedníctva vo Vyšehradskej skupine prijali pozvanie ministra Jána Richtera na pracovné stretnutie.

Galéria

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti