Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

V snahe zlepšiť použiteľnosť a poskytnúť Vám stručné a jasné informácie týkajúce sa práce, sociálnych vecí a rodiny, prešla naša webová stránka celkovou reformou. Keďže novú stránku používate už niekoľko mesiacov, budeme radi, ak nám na ňu necháte spätnú väzbu. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie iba niekoľko minút a nám pomôže zistiť, čo Vám na našej stránke chýba a čo by ste chceli vylepšiť. Vaše názory a rady zaevidujeme a pokúsime sa Vám vyjsť v ústrety.

Viac

 
Ministerstvo práce upravilo vyplácanie vianočného príspevku tak, aby bol solidárnejší k nízkopríjmovým dôchodcom.

Viac

Rezort práce v rámci novely zákona o hmotnej núdzi zvyšuje motiváciu pracovať pre nezamestnaných evidovaných na úradoch práce viac ako 12 mesiacov.

Viac

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) realizuje projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI).

Viac

 
Počas celoslovenského Hug Day rozdávali dobrovoľníci objatia aj na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Naši zamestnanci dostali hneď niekoľko týchto prejavov súdržnosti.

Viac

Slovenská reprezentácia skončila na 24. ročníku Medzinárodných športových hier detí z detských domovov na prvom mieste a odniesla si zaslúžený víťazný pohár.

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter rokoval so svojimi kolegami a vedúcimi zástupcami dotknutých inštitúcií o plnení Národnej stratégie ochrany detí pred násilím.

Galéria

Viac

 
Štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš vystúpil s prejavom na High Level segmente 103. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa koná v dňoch 28. mája až 12. júna 2014 v Ženeve za účasti vyše 1200 delegátov z celého sveta.

Viac

V sobotu, 7. júna 2014, sa na futbalovom štadióne MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne konali celoslovenské športové hry detí z detských domovov.

Galéria

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter odovzdal cenu Fondu Pipi Dlhej Pančuchy na Najmilšom koncerte roka, ktorý už po 23. krát zorganizovala spoločnosť Úsmev ako dar.

Galéria

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

-common- ESF logo new_horizont RGB-web.jpg istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti