Hlavné menu

Rodina a sociálna pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečuje systém sociálnej podpory tak, aby bol spravodlivý a ekonomicky udržateľný. Jeho úlohou je účinne bojovať proti chudobe, znižovať nezamestnanosť a obmedziť závislosť na sociálnych dávkach.

Sekcia sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR v rámci svojej pôsobnosti plní úlohy v oblasti sociálneho vylúčenia, chudoby, pomoci v hmotnej núdzi, štátnej sociálnej podpory, rodinnej politiky, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a lekárskej posudkovej činnosti.

Pomoc v hmotnej núdzi - ZMENY

Od 1. 4. 2019 nastali zmeny pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi

Čítaj ďalej

Podpora rodín s deťmi

Sumy príspevkov pre rodičov od 1. januára 2019.

Čítaj ďalej

Peňažné príspevky na kompenzáciu

Od 1. 7. 2018 sa zvýšil peňažný príspevok na opatrovanie, nastali aj ďalšie významné zmeny.

Čítaj ďalej

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Od 1. 1. 2016 je výška príspevku na starostlivosť o dieťa 280 eur.

Čítaj ďalej 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti