Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

 

  • OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 Aktivizácia a podpora mladých NEET, výzva vyhlásená dňa 16.06.2017
  • OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí, výzva vyhlásená dňa 13.12.2016
  • OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce, výzva vyhlásená dňa 30.12.2016