SŽoP 18013 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318013

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318013 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.04.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 25.04.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---