Schválené súhrnné žiadosti o platbu 2018

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR