SŽoP 18032 OP ĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318032

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318032 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.09.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 26.09.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---