SŽoP 18044 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318044

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318044 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 05.12.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 13.12.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---