Implementácia POS II

 

Implementácia Výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby II