Implementácia Krok za krokom

Implementácia Výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-03 – Krok za krokom

Finančná kontrola na mieste (29.11.2022)

Oznam (26.08.2022)

Z dôvodu výkonu finančnej kontroly na mieste v rámci implementácie dopytovo-orientovaných projektov výzvy Krok za krokom je potrebné, aby prijímatelia na RO OP ĽZ v pravidelných intervaloch zasielali tabuľku, ktorá sa nachádza na konci tohto oznamu, vyplnenú za konkrétny projekt prijímateľa, a to bez ďalšieho osobitného vyzvania RO OP ĽZ.

Predmetnú tabuľku je potrebné zaslať zo strany prijímateľa každý pondelok do 10:00 hod na mailovú adresu FKNM@employment.gov.sk s rozpisom prác na celý aktuálny týždeň. V prípade, ak na pondelok pripadne štátny sviatok, je potrebné zaslať tabuľku nasledujúci pracovný deň.

Prvú tabuľku je prijímateľ povinný doručiť najneskôr v termíne do 5.9.2022 do 10:00 na týždeň od 5.9.2022 do 9.9.2022 (resp. ak pracujú Vaši zamestnanci aj cez víkendy tak do 11.9.2022).

Druhá tabuľka bude doručená zo strany prijímateľa najneskôr v termín do 12.9.2022 do 10:00 hod a následne je prijímateľ povinný zasielať tabuľku každý týždeň až do ukončenia realizácie aktivít projektu.

Na základe doručených tabuliek bude u prijímateľov priebežne vykonávaná finančná kontrola na mieste.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------