SŽoP 15025

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ZaSI č. S 1727115025

Súhrnná žiadosť o platbu S 1727115025 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 22.07.2015, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 30.07.2015. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do štyroch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR