Výročná správa 2019

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 28.09.2020 bola Monitorovacím výborom pre OP Ľudské zdroje schválená Výročná správa o vykonávaní OP Ľudské zdroje za rok 2019, ktorá bola dňa 29.09.2020 predložená na posúdenie Európskej komisii a dňa 23.12.2020 Európskou komisiou schválená.