Výročná správa za rok 2019

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 28.09.2020 bola Monitorovacím výborom pre OP Ľudské zdroje schválená Výročná správa o vykonávaní OP Ľudské zdroje za rok 2019, ktorá bola dňa 29.09.2020 predložená na posúdenie Európskej komisii.

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR