Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01

Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 – Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vyhlásil dňa 16.11.2021 3. kolo výzvy OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb s dátumom uzavretia 20.01.2022 . Dôvodom je nevyčerpaná alokácia určená na výzvu po uzavretí 2. kola výzvy.

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 10.09.2021 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Cieľom výzvy je poskytovanie kontinuálnej podpory procesu deinštitucionalizácie v inštitucionálnych zariadeniach sociálnych služieb, ktoré pripravujú, alebo realizujú transformáciu prostredníctvom investičných projektov.

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR