SŽoP 16016 OP ĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312316016

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312316016 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.08.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 10.08.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR