SŽoP 17049 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312317049

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312317049 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 02.11.2017, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 20.11.2017. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---