SŽoP 18022 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318022

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318022 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 02.07.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 11.07.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.


Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312041G443500301