SŽoP 18026 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318026

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318026 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.08.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 08.08.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.


Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312041I397200101