SŽoP 19022 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312319022

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319022 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 20.05.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 27.05.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR