SŽoP 19031 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312319031

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319031 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.08.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 07.08.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312021N231500101
 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR