Archív dokumentov

 

Príručka pre žiadateľa

 

 

Príručka pre prijímateľa NP

 

Príručka pre prijímateľa DOP

 

 

Zmluva o NFP pre NP

 

 

Vzor Zmluvy o NFP pre DOP

 

 

Hromadná zmena zmluvy

  • Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená riadiacim orgánom pre OP ĽZ, prioritné osi 2,3 a 4 pre štátne rozpočtové organizácie.
  • Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená riadiacim orgánom pre OP ĽZ, prioritné osi 2,3 a 4 s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií.

 

 

Verejné obstarávanie

 

 

Kritériá pre výber projektov 

 

 

Všeobecné kritériá pre výber tretích subjektov