Archív dokumentov

Príručka pre žiadateľa

Príručka pre prijímateľa NP

Príručka pre prijímateľa DOP od roku 2021

Príručka pre prijímateľa DOP do roku 2021

Zmluva o NFP pre NP

Vzor Zmluvy o NFP pre DOP

Hromadná zmena zmluvy

  • Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená riadiacim orgánom pre OP ĽZ, prioritné osi 2,3 a 4 pre štátne rozpočtové organizácie.
  • Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená riadiacim orgánom pre OP ĽZ, prioritné osi 2,3 a 4 s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií.

Verejné obstarávanie

Kritériá pre výber projektov

Všeobecné kritériá pre výber tretích subjektov