Príručka pre prijímateľa

 

  • Príručka pre prijímateľa pre národné projekty (prioritné osi 2,3 a 4) verzia 4.0, dátum účinnosti 10.06.2020
  • Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty verzia 4.0