Archív

Schémy pomoci de minimis :

Schéma DM - 16/2014 - schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti

Schéma DM - 1/2015 - schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov

Schéma DM - 3/2016 - schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania zo dňa 17.05.2016

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR