Komisia pre prioritné osi 2,3,4

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, Zamestnanosť, Sociálne začlenenie

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 • Zápisnica z rokovania Komisie zo dňa 14.12.2017
 • Zoznam zámerov národných projektov pre prioritné osi 2,3 a 4 k 14.12.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Zápisnica z rokovania Komisie per rollam 18.10.2017 - 20.10.2017
 • Uznesenie Komisie MV OP Ľudské zdroje pre prioritné osi 2,3 a 4
 • Sumár hlasovania per rollam Komisie MV OP Ľudské zdroje pre prioritné osi 2,3 a 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 • Zápisnica z rokovania Komisie zo dňa 26.06.2017
 • Zoznam zámerov národných projektov pre prioritné osi 2,3 a 4 k 26.06.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Zápisnica z rokovania Komisie zo dňa 17.02.2017
 • Zoznam zámerov národných projektov pre prioritné osi 2,3 a 4 k 17.02.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Zápisnica z rokovania Komisie per rollam 04.11.2016 - 15.11.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 • Zápisnica z rokovania Komisie zo dňa 28.10.2016
 • Zoznam zámerov národných projektov pre prioritné osi 2,3 a 4 k 28.10.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 • Zápisnica z rokovania Komisie per rollam 02.08.2016 - 10.08.2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Zápisnica z rokovania Komisie per rollam 08.04.2016 - 19.04.2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Zápisnica z rokovania Komisie per rollam 29.12.2015 - 11.01.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 • Zápisnica z rokovania Komisie zo dňa 15.12.2015
 • Zoznam zámerov národných projektov pre prioritné osi 2,3 a 4 k 15.12.2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Zápisnica z rokovania Komisie zo dňa 26.10.2015
 • Zoznam zámerov národných projektov pre prioritné osi 2,3 a 4 k 26.10.2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Zápisnica z rokovania Komisie zo dňa 21.09.2015
 • Zoznam zámerov národných projektov pre prioritné osi 2,3 a 4 k 21.09.2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Zápisnica z rokovania Komisie zo dňa 01.07.2015
 • Zoznam zámerov národných projektov pre prioritné osi 2,3 a 4 k 01.07.2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Zápisnica z rokovania Komisie zo dňa 09.06.2015
 • Zoznam zámerov národných projektov pre prioritné osi 2,3 a 4 k 09.06.2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Zápisnica z rokovania Komisie zo dňa 20.04.2015
 • Zoznam zámerov národných projektov pre prioritné osi 2,3 a 4 k 20.04.2015