Monitorovací výbor pre OP Ľudské zdroje

 

  • Štatút Monitorovacieho výboru pre OP Ľudské zdroje. Dodatok č.6 z 03. decembra 2018
  • Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre OP Ľudské zdroje. Dodatok č.2 z 23. marca 2018
  • Členovia Monitorovacieho výboru pre OP Ľudské zdroje