Hlavné menu

Record of a reportable accident at work

Nápoveda | Slovensky

Close

Formulár 'Záznam o registrovanom pracovnom úraze' slúži na uľahčenie vyplňovania tohto záznamu.

Po zadaní e-mailovej adresy príde na túto adresu e-mail, ktorý obsahuje link na unikátny formulár.

Link sa viaže k jednému registrovanému pracovnému úrazu, teda pre každý pracovný úraz je potrebné zadať samostatne e-mailovú adresu a vyplniť samostatný formulár.

Pri vypĺňaní formulára je možnosť rozpracovaný formulár uložiť kliknutím na tlačidlo „Uložiť“. Po uložení je možné formulár (okno prehliadača) zatvoriť. Po opätovnom otvorení linku z registračného e-mailu sa otvorí formulár s uloženými údajmi.

Po vyplnení formuláru a jeho uložení je potrebné kliknúť na tlačidlo „Vygenerovať pdf“, v prípade neúplných údajov sa otvorí okno s upozornením.

Ak sú všetky údaje zadané, formulár vygeneruje súbor vo formáte .pdf, ktorý je potrebné vytlačiť, podpísať a doručiť príslušnému Inšpektorátu práce.

Dear employer,

This email includes a link to an electronic form that will help you to write the record of a reportable accident at work. Please the email that you received carefully because it contains important information for accessing your form.

You can use the form to write a record of a reportable accident at work. If you do not finish the record, there is an option to save the partially complete form and to return to writing the record later by clicking on the link in the email.

When you finish writing the record, the next step is to generate a PDF form, print it, sign it and submit it to the competent labour inspectorate, which is the labour inspectorate in the regional capital of the region where the accident at work took place.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti