Hlavné menu

Ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 14. apríla 2023 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov k nasledovným reguláciám:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 15. februára 2023 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov k nasledovným reguláciám:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 2. novembra 2022 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov k nasledovným reguláciám:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk