Hlavné menu

Záznam o registrovanom pracovnom úraze

Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty help (komponenta neexistuje). Prosím, skúste to neskôr.

Vážený zamestnávateľ,

Vám je určený tento elektronický formulár na uľahčenie spísania záznamu o registrovanom pracovnom úraze. E-mail, ktorý ste dostali si prosím starostlivo odložte, pretože obsahuje dôležitú informáciu pre prístup k Vášmu formuláru.

Pomocou formulára môžete spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze. Ak spisovanie záznamu nedokončíte, máte možnosť rozpracovaný formulár uložiť a neskôr sa k spisovaniu záznamu vrátiť kliknutím na poslanú adresu.

Po spísaní záznamu bude potrebné vygenerovať PDF formulár, vytlačiť ho, podpísať a doručiť na miestne príslušný inšpektorát práce, ktorého sídlo je v krajskom mieste toho kraja, v ktorom pracovný úraz vznikol.

Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty register (komponenta neexistuje). Prosím, skúste to neskôr.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk