Hlavné menu

Záznam o registrovanom pracovnom úraze

Nápoveda | English

Close

Formulár 'Záznam o registrovanom pracovnom úraze' slúži na uľahčenie vyplňovania tohto záznamu.

Po zadaní e-mailovej adresy príde na túto adresu e-mail, ktorý obsahuje link na unikátny formulár.

Link sa viaže k jednému registrovanému pracovnému úrazu, teda pre každý pracovný úraz je potrebné zadať samostatne e-mailovú adresu a vyplniť samostatný formulár.

Pri vypĺňaní formulára je možnosť rozpracovaný formulár uložiť kliknutím na tlačidlo „Uložiť“. Po uložení je možné formulár (okno prehliadača) zatvoriť. Po opätovnom otvorení linku z registračného e-mailu sa otvorí formulár s uloženými údajmi.

Po vyplnení formuláru a jeho uložení je potrebné kliknúť na tlačidlo „Vygenerovať pdf“, v prípade neúplných údajov sa otvorí okno s upozornením.

Ak sú všetky údaje zadané, formulár vygeneruje súbor vo formáte .pdf, ktorý je potrebné vytlačiť, podpísať a doručiť príslušnému Inšpektorátu práce.

Vážený zamestnávateľ,

Vám je určený tento elektronický formulár na uľahčenie spísania záznamu o registrovanom pracovnom úraze. E-mail, ktorý ste dostali si prosím starostlivo odložte, pretože obsahuje dôležitú informáciu pre prístup k Vášmu formuláru.

Pomocou formulára môžete spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze. Ak spisovanie záznamu nedokončíte, máte možnosť rozpracovaný formulár uložiť a neskôr sa k spisovaniu záznamu vrátiť kliknutím na poslanú adresu.

Po spísaní záznamu bude potrebné vygenerovať PDF formulár, vytlačiť ho, podpísať a doručiť na miestne príslušný inšpektorát práce, ktorého sídlo je v krajskom mieste toho kraja, v ktorom pracovný úraz vznikol.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk